Høring – Begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda felles begjæring fra YS og LO om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for godstransport mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og YS og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og tilsvarende overenskomst mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og LO og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på den annen side på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2016