Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. Hovedformålet med høringen er å klargjøre og forenkle regelverket på flere punkter, samt å harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk. I tillegg er det over tid samlet opp flere innspill om behov for lovendringer, som følges opp nå.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2017