Høring – endring av forskrift for delvis innlemming av Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste under universitets- og høyskoleloven

Som følge av at bachelorgradsstudiet i etterretning ved Forsvarets skole for etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES) er blitt akkreditert, har Forsvarsdepartementet (FD) bedt om at FSES blir omfattet av de samme bestemmelser i universitets- og høyskoleloven som Forsvarets øvrige høyskoler. I denne høringen legger Kunnskapsdepartementet frem et forslag i tråd med FDs anmodning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2013

Som følge av at bachelorgradsstudiet i etterretning ved Forsvarets skole for etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES) er blitt akkreditert, har Forsvarsdepartementet (FD) bedt om at FSES blir omfattet av de samme bestemmelser i universitets- og høyskoleloven som Forsvarets øvrige høyskoler. I denne høringen legger Kunnskapsdepartementet frem et forslag i tråd med FDs anmodning.
(25.06.2013)

________________________________________________________________________________________________


Dokumentet i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 103 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

_________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. august 2013 Forskrift om endring i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.