Høring – endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2013

Søket ditt gav 61 treff.