Høring – endringer i straffeprosessloven og politiloven – utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten

Høring med forslag til endringer i straffeprosessloven og politiloven slik at PST kan utlevere informasjon fra skjulte tvangsmidler til E-tjenesten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.05.2016