Høring - forslag om fortsatt delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomst for renholdsbedrifter mellom NHO og NHO Service på den ene side og LO og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2016