Høring – forslag til endringer i forskrift 10.mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring vedrørende minstekrav til sikkerhetsavsetning i kredittforsikringsselskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2010