Høring - forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Den teknologiske utviklingen, nye brukervaner og et endret konkurransebilde har gitt de redaktørstyrte mediene både nye muligheter og nye utfordringer. Kultur- og likestillingsdepartementet legger nå frem et utkast til et modernisert regelverk for produksjonstilskudd for å imøtekomme utviklingen på mediefeltet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2022

Vår ref.: 22/1890

Høringsbrev - forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte organer, organisasjoner osv.

Høringen er lagt ut på www.regjeringen.no/2906451

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen er 8. juli 2022.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Tove Laurhammer Tennbakk
seniorrådgiver

Høringsinstanser

Abelia

Agder fylkeskommune

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

Annonsørforeningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Bauer Media Group

Bergen mediaby

Dag og Tid

Dagbladet Dagen AS

Den Norske Fagpresses Forening

Discovery Networks Norway

Fagmedia AS

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Fritt Ord

Hamar Media AS

Hegnar Media AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskulen i Volda

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Noreg

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Klassekampen

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kristen Mediaallianse drift AS/Norge I DAG

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Minerva AS

Medieklagenemnda

Medier og Ledelse AS

Medier24 AS

Medietilsynet

Mentor Medier AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

NHST Media Group

Nordic Entertainment Group

Nordland fylkeskommune

Noregs Mållag

Norges handelshøyskole

Norges televisjon AS

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Tidsskriftforening

Norwaco

NRK Nynorsk mediesenter

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Polaris media

Riksmålsforbundet

Rogaland fylkeskommune

Sálas

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Språkrådet

Telenor ASA

Telia

Tro & Medier

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Trønder-avisa AS

TV 2 AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Trondheim

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund