Høring — hjemmel til å innhente politiattest for ansatte og andre med tjeneste for Norges Bank

Høringsfrist: mandag 3. oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: