Høring — NOU 2005: 13 om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist: 21. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21. november 2005
  • Høringssvar blir publisert fortløpende.