Høring — Transport for funksjonshemmede

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsfrist: 15.11.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.11.2005
  • Nytt i høringssaken: