Høring - utkast til forenklet forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser

Kultur- og kirkedepartementet legger fram utkast til ny forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser. Formålet med forslaget er å gjøre regelverket for pressestøtten klarere og mer oversiktlig.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2008

Høringssaken er ferdigbehandlet:

Forskrift av 26. november 2009 nr. 1409 erstatter forskrift 7. november 1996 nr. 1015 om produksjonstilskudd til dagsaviser.