Høring – Utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene

Utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2009