Høring – utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011