Høring av evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Finansdepartementet sender med dette på høring evalueringsrapporten «Evaluering av LLR-regelverket» utarbeidet av Deloitte AS.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.12.2017