Høring av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til ny forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (heretter RÅK-importforskriften). Forslaget er ment å erstatte nåværende forskrift 21. desember 2001 nr. 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2012