Høring av forslag om at skattekontoret skal kunne endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2013