Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2010

Resultat:

Utkast til endringer i forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksprodukter (heretter tollkvoteforskriften). Endringene berører i hovedsak to helt ulike deler av regelverket; krav til deltakelse ved auksjon og endringer i forvaltningen av ”nykommerkvoten” for ost. I tillegg forslås innarbeidet nødvendige endringer som følger av den nye artikkel 19-avtalen med EU. Departementets forslag er innarbeidet i de bestemmelsene som foreslås endret.

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Coop Norge SA
Dagligvarehandelens osteforum v/ Steinar Kringlebotten
Fiskå Mølle
Forbrukerrådet
Gartnerhallen A/L
GRO Industrier
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hoff Norske Potetindustrier BA
Honningsentralen AL
Innovasjon Norge
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
Konkurransetilsynet
Konservesfabrikkenes Landsforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO Mat og Bio
NHO Mat og Drikke
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Norgrain AS
Norsk Gartnerforbund
Norges Importost Forening
v./Anders Jeppesen Jensen
c/o Arla Foods AS
Norgesfôr AS
Norkorn
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Felleskjøp
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Nortura
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Statens landbruksforvaltning
Synnøve Finden ASA
TINE BA

Til toppen