Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2010

Resultat:

Utkast til endringer i forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksprodukter (heretter tollkvoteforskriften). Endringene berører i hovedsak to helt ulike deler av regelverket; krav til deltakelse ved auksjon og endringer i forvaltningen av ”nykommerkvoten” for ost. I tillegg forslås innarbeidet nødvendige endringer som følger av den nye artikkel 19-avtalen med EU. Departementets forslag er innarbeidet i de bestemmelsene som foreslås endret.