Høring av forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2016