Høring om forslag til endringer i FOSA – ASAP-forordningen

Forsvarsdepartementet sender med dette på offentlig høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2024

Alle departementene
Forsvaret
Forsvarets Forskningsinstitutt
Forsvarsmateriell
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Regelrådet
Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)
Kongsberg Defence & Aerospace
NAMMO Raufoss AS
Saab Dynamics AB