Høring - Av ny forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt 20. juni 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2003


Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelse:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Bama

Uttalelse

Blomstergrossistenes Landsforbund

Uttalelse

COOP Norge

Uttalelse

Finans- og tolldepartementet

Uttalelse

Forum for utviklingshandel

Uttalelse

Gartnerhallen

Uttalelse 1
Uttalelse 2

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Uttalelse

Helsedepartementet

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Colonialgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Gartnerforbund

Uttalelse

Norgesfôr

Uttalelse

Norkorn

Uttalelse

Norsk Kjøttsamvirke BA

Uttalelse

Norsk Landbrukssamvirke

Uttalelse

Norske Felleskjøp

Uttalelse

Norske Potetindustrier

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

TINE Norske Meierier

Uttalelse

Toll- og avgiftsdirektoratet

Uttalelse

Unikorn

Uttalelse