Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring en rapport avgitt av Lysne II-utvalget 26. august 2016 om digitalt grenseforsvar (DGF). Formålet med rapporten har vært å utrede de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.01.2017