Høring - Endring av sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre

Frist: 30.03.2005

Justisdepartementet foreslår å endre bestemmelsen om sammensetning av domstolsadministrasjonens styre. Forslaget innebærer at styret utvides til ni medlemmer, og sendes nå ut på høring. (23.02)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.03.2005