Høring — endring i barnevernloven — forslag om at foreldrestøttende tiltak som har som formål å redusere alvorlige atferdsvansker hos ungdom skal kunne gjennomføres uten barnets samtykke, jf. barnevernloven § 4-4 fjerde ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2006

  • Høringsfrist: 13.01.06