Høring — Endring i forskrift i yrkestransportforskriften 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2005


Arbeids- og sosialdepartementet

Ingen merknader

Barne- og familiedepartementet

Høringsuttalelse

Fagforbundet

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet

Ingen merknader

Forbrukerrådet

HøringsuttalelseVedlegg 1

Forbrukerrådet - Hordaland

HøringsuttalelseVedlegg 1Vedlegg 2

Forsvarsdepartementet

Ingen merknader

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Ingen merknader

Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse

ITS Norge

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet

Ingen merknader

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Miljøverndepartementet

Ingen merknader

Møre og Romsdal fylkeskommune

Samferdselsdirektørens saksframlegg

Nordland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Norges Blindeforbund

Høringsuttalelse

Norges Taxiforbund

Ingen merknader

Norsk Reiseinformasjon AS

Høringsuttalelse

Det norske maskinistforbund

Ingen merknader

NSB AS

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Oppland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Rederienes Landsforening

Ingen merknader

Regionssamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold

Høringsuttalelse

Rogaland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ingen merknader

Statens råd for funksjonshemmede

Høringsuttalelse

Transportbedriftenes landsforening

Høringsuttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ingen merknader

Utenriksdepartementet

Ingen merknader

Vegdirektoratet

Høringsuttalelse