Høring - Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. Fastsatt 23. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2004