Høring - Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt 2. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2005