Høring - Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt 2. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2005