Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2017