Høring Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2017