Høring - endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.10.2022

Søket ditt gav 64 treff.