Høring - enkelte endringer i forskrifter til petroleumsskatteloven

Finansdepartementet sender på høring forslag om enkelte endringer i forskrifter til petroleumsskatteloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.08.2022

Vår ref.: 21/394

Finansdepartementet sender på høring forslag om enkelte endringer i forskrifter til petroleumsskatteloven.

Forslaget til forskriftsendringer er en oppfølging av omleggingen av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt, jf. Prop. 88 LS (2021-2022), Innst. 440 L (2021-2022) og Innst. 441 S (2021-2022). Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra inntektsåret 2022. Det vises til omtale i vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er 28. august 2022. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Beate Bentzen  e.f.
fagdirektør

                                                                             Ingvild Brandal Gaasemyr
                                                                             lovrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Skattedirektoratet
Oljeskattekontoret
Oljedirektoratet
A/S Norske Shell
Aker BP ASA
CapeOmega AS
Chrysaor Norge AS
Concedo AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
DNO Norge AS
Equinor Energy ASA
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS   
Gassco AS
Hav Energy NCS Gas AS
INPEX Idemitsu Norge AS
INPEX Norge AS
Kufpec Norway AS
Lime Petroleum AS
Longboat Energy Norge AS
Lotos Exploration and Production Norge AS
LUKOIL Overseas North Shelf AS
Mime Petroleum AS
MOL Norge AS
M Vest Energy AS
Neptune Energy Norge AS
North Sea Infrastructure AS
Norsk olje og gass
OKEA ASA
OMV (Norge) AS
ONE-Dyas Norge AS
Pandion Energy AS
PGNiG Upstream Norway AS
Petoro AS
Petrolia NOCO AS
Repsol Norge AS
Silex Gas Norway AS
Skatterevisorenes forening
Source Energy AS
Spirit Energy Norway AS
Suncor Energy Norge AS
Sval Energi AS
TotalEnergies EP Norge AS
Vår Energi ASA
Wellesley Petroleum AS
Wintershall DEA Norge AS