Høring - EU-kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen av tv-direktivet

Kultur- og kirkedepartementet har sendt EU-kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen av det såkalte TV-direktivet ut på høring. I rapporten gjør Kommisjonen rede for ulike aspekter ved utviklingen av TV-markedet i Europa i perioden 2000-2002. Høringen skal gi departementet et bilde av de norske interessene knyttet til temaene Kommisjonen reiser. EFTA/EØS-landene har 24. juli 2003 vedtatt en uttalelse om revisjon av TV-direktivet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2003

Dansk utgave av EU-kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen av direktiv 89/552/EØF om ”fjernsyn uten grenser”, det såkalte TV-direktivet.


Vedlegget er i pdf-format. For å kunne lese dette må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Allmennkringkastingsrådet
Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda
Barneombudet
Familie & Medier
Forbrukerombudet
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for medievitenskap, UiB
Kringkastingsringen
Norsk filmfond
Norsk Forbund for Lokal-TV
NRK
Statens filmtilsyn
Statens medieforvaltning
Telenor Broadcast
TV 2
TVNorge