Høring - EU-kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen av tv-direktivet

Kultur- og kirkedepartementet har sendt EU-kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen av det såkalte TV-direktivet ut på høring. I rapporten gjør Kommisjonen rede for ulike aspekter ved utviklingen av TV-markedet i Europa i perioden 2000-2002. Høringen skal gi departementet et bilde av de norske interessene knyttet til temaene Kommisjonen reiser. EFTA/EØS-landene har 24. juli 2003 vedtatt en uttalelse om revisjon av TV-direktivet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2003

Kultur- og kirkedepartementet har sendt EU-kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen av det såkalte TV-direktivet ut på høring. I rapporten gjør Kommisjonen rede for ulike aspekter ved utviklingen av TV-markedet i Europa i perioden 2000-2002. Høringen skal gi departementet et bilde av de norske interessene knyttet til temaene Kommisjonen reiser.

EFTA/EØS-landene har 24. juli 2003 vedtatt en uttalelse om revisjon av TV-direktivet.