Høring - forsalg til endringer av passloven mm.

Frist: 25.04.2005

Justisdepartementet foreslår å endre passloven, slik at det blir mulig å lagre elektroniske ansiktsfoto og fra et senere tidspunkt fingeravtrykk i nye pass. Formålet er å øke sikkerheten ved grensekontroll og hindre forfalskning og misbruk. (15.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.04.05