Høring - Forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov om universiteter og høgskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 05.03.2004