Høring - Forskrift om tilskudd ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi

Forskrift om tilskudd ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi. Fastsatt 11. februar 2004Utgått.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2004

  • Forskrift om tilskudd ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi (11.02.2004) Uttått.
  • Høringsfrist: 3. februar 2004