Høring - forskrifter om gjennomføring av deling av fylker og Ålesund kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt utkast til forskrifter om gjennomføringen av deling av henholdsvis Ålesund kommune, Viken fylke, Vestfold og Telemark fylke og Troms og Finnmark på høring til kommunen og de respektive fylkeskommunene samt noen utvalgte høringsinstanser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.09.2022

Departementet tar også i mot høringssvar fra andre berørte høringsinstanser.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Troms og Finnmark fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Ålesund kommune

Arkivverket
Forum for Kontroll og Tilsyn
Kartverket
Kommunesektorens organisasjon
Norges Kommunerevisorforbund
Samfunnsbedriftene