Høring - forskrifter om tilskuddsordninger for å ivareta natur

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til to nye forskrifter, henholdsvis forskrift om tilskudd til tiltak for å ivareta natur og forskrift om tilskudd til vannmiljøtiltak, kalking og anadrome laksefisk.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.04.2024

Vår ref.: 24/284

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til to nye forskrifter, henholdsvis forskrift om tilskudd til tiltak for å ivareta natur og forskrift om tilskudd til vannmiljøtiltak, kalking og anadrome laksefisk. Bakgrunnen for forslaget er at åtte tilskuddsordninger som gjelder natur, slås sammen og videreføres i to nye ordninger. Forslaget til to nye forskrifter er nærmere beskrevet i det vedlagte høringsnotatet.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 24/284, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende innspill er 22. april 2024.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Departementet oppfordrer særlig organisasjoner om å videreformidle høringen internt i egen organisasjon, og statsforvaltere og kommunene om å informere via sine nettsider. Alle som ønsker å uttale seg, kan gjøre det seg selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Vilde Wiik Terum

førstekonsulent

Agder fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Alver kommune

Andøy kommune

Anno museum

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Aremark kommune

Arendal kommune

Universitetet i Stavanger Arkeologisk museum

Artsdatabanken

Asker kommune

Askvoll Kommune

Askøy kommune

Attac Norge

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Aust-Agder Museum og arkiv

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Avinor

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Barne- og familiedepartementet

Beiarn kommune

Bergen kommune

Berlevåg kommune

Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka

Eidfjord Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda

Skinnarbu Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda

Besøkssenter nasjonalpark Jomfruland

Besøkssenter nasjonalpark Jostedalsbreen Fjærland

Breheimen, Reinheimen Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen

Folgefonna Besøkssenter nasjonalpark

Færder Besøkssenter nasjonalpark

Jostedalsbreen Oppstryn Besøkssenter nasjonalpark

Lierne Besøkssenter nasjonalpark

Nordland Besøkssenter nasjonalpark

Raet Besøkssenter nasjonalpark

Reisa NP Besøkssenter nasjonalpark

Stabbursdalen NP Besøkssenter nasjonalpark

Ytre Hvaler NP Besøkssenter nasjonalpark

Øvre Pasvik Besøkssenter nasjonalpark

Lofotodden Besøkssenter nasjonalparl

Horten Besøkssenter Oslofjorden

NP Åndalsnes Besøkssenter Reinheimen vest

Bardu Besøkssenter rovdyr

Flå Besøkssenter rovdyr

Namsskogan Besøkssenter rovdyr

Østerdalen Besøkssenter rovdyr

Besøkssenter skog

Alta Besøkssenter verdensarv

Geiranger Besøkssenter verdensarv

Rjukan-Notodden Besøkssenter verdensarv

Røros Besøkssenter verdensarv

Struves meridianbue Besøkssenter verdensarv

Urnes Besøkssenter verdensarv

Vega Besøkssenter verdensarv

Besøkssenter villrein

Ilene Besøkssenter våtmark

Jæren Besøkssenter våtmark

Lista Besøkssenter våtmark

Nordre Øyeren Besøkssenter våtmark

Oslo Besøkssenter våtmark

Ørlandet Besøkssenter våtmark

Bindal Kommune

Biofokus

Birdlife Norge

Birkenes kommune

Bivdu

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Bransjeforeningen for naturkonsulenter

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Buskerud fylkeskommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

CICERO Senter for klimaforskning

COWI AS

Den norske turistforening

Det norske hageselskap

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Drivkraft Norge

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Energi Norge

Energidepartementet

Engerdal kommune

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flekkefjord kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Folldal kommune

Foreningen fredet

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Forum for natur og friluftsliv

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fredrikstad kommune

Friluftsrådenes landsforbund

Frogn kommune

Froland Kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Fyresdal kommune

Færder kommune

Gamvik kommune

Gausdal kommune

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Greenpeace

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Haram kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Havforskningsinstituttet

Heim kommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune

Herøy kommune

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

Hurdal kommune

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Høgskulen på vestlandet

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Hå kommune

Ibestad kommune

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Iveland kommune

Jevnaker kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kautokeino kommune

Kinn kommune

Klepp kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

Kultur- og likestillingsdepartementet

Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum

Kulturlandskapssenteret i Telemark

Kulturrådet

Kunnskapsdepartementet

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystskogbruket

Kåfjord kommune

La humla suse

Landbrukdirektoratet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lillestrøm kommune

Lindesnes kommune

Lom kommune

Loppa kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Marker kommune

Masfjorden kommune

Melhus Kommune

Meløy kommune

Meråker kommune

Midtnorsk naturundersøkelse

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

Miljøagentene

Miljødirektoratet

Miljøfaglig utredning

Miljøstiftelsen Bellona

Mjøsmuseet

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes Kommune

Moss kommune

Museene i Akershus

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møreforskning

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Naturhistorisk museum Nasjonalt nettverk for botaniske hager

Natur og ungdom

Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum

Naturvernforbundet

Naturviterne

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

NHO Reiseliv

NIBIO

NIKU

NINA

Nissedal kommune

Nittedal kommune

NIVA

NOAH for dyrs rettigheter

Nome kommune

Nord universitet

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordisk konservatorforbund - Norge (NKF-N)

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nordlandsmuseet

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Norges astma- og allergiforbund

Norges bondelag

Norges Handikapforbund

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kulturvernforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges pelsdyralslag

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges Verdensarv

Norsk almenningsforbund

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk botanisk forening

Norsk forening for fartøyvern

Norsk forening mot støy

Norsk friluftsliv

Norsk gartnerforbund

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk kulturarv

Norsk kulturminnefond

Norsk landbruksrådgivning

Norsk maritimt museum

Norsk plantevernforening

Norsk polarinstitutt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk sau og geit

Norsk zoologisk forening

Norske reindriftsamers landsforbund

NORSKOG

Notodden kommune

NTNU Vitenskapsmuseet

Nye veier

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Nærøysund kommune

Oppdal kommune

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Oslo kommune

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Rakkestad kommune

Rana Kommune

Randaberg kommune

Randsfjordmuseet

Rauma kommune

Regelrådet

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Riksantikvaren

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rogaland fylkeskommune

Rollag kommune

Rælingen kommune

Røde Kors

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Salangen kommune

Sállir natur

Saltdal kommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samnanger kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Senja kommune

Sigdal kommune

Siljan kommune

Sirdal kommune

Skaun kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Smøla kommune

Snåsa kommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Sortland kommune

Stad kommune

Stange kommune

Vegdirektoratet Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stavanger kommune

Stavanger maritime museum

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Midt-Troms museum

Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk

Stiftelsen Sør-Troms museum

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Stiftinga Museumssenteret i Hordaland

Stiftinga Vest-Telemark Museum

Stjørdal kommune

Stord Kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sysselmesteren på Svalbard

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Tekna

Telemark fylkeskommune

Time kommune

Tingvoll kommune

Tingvoll museumslag

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Universitetsmuseet Tromsø Museum

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Utenriksdepartementet

Utmarkskommunenes sammenslutning

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Vellenes fellesorganisasjon

Vennesla kommune

Verdal kommune

Vestby kommune

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Vik kommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Volda kommune

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune

Våler kommune

WWF-Norge

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Østfold fylkeskommune

Østfoldmuseene

Østre Toten kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune