Høring — Forskriftsendring for refusjon av trinnpris

Høringsfrist: 1. mars 2006

Departementet foreslår endring av forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler (legemiddelforskriften) § 12-17 første ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.03.06