Høring — forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsbetaling av tinglysingsbebyr og dokumentavgift i Statens kartverk

Frist: 1.4.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.04.2005