Høring - forslag om at forsikringsselskaper ikke uten saklig grunn skal kunne nekte en person forsikring på vanlige vilkår (ny §§ 3-10 og 12-12 i forsikringsavtaleloven)

Frist 15.09.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. september 2005