Høring - forslag om at Norge sier opp Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, 1976, slik at 1996-protokollens regler blir enerådende i norsk rett, samt forslag om å øke ansvarsgrensen for borerigger

Frist: 23.04.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2004

  • Høringsfrist: 23. april 2004