Høring — Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring – Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

  • Høringsfrist: 15.09.04

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402804

23.06.04

Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

Lenke til høringsbrevet - pdf-fil

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html


Agderforskning
Akademikerne
ALLFORSK
Arbeidsforskningsinstituttet
Datatilsynet
Departementene
Elev- og studentorganisasjonene
Finnmarksforskning
Fjernundervisningsinstitusjoner
Folkehøgskoler
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen Fafo
FUG
Fylkeskommunene
Institutt for samfunnsforskning
Kommunene
Kommunenes sentralforbund
Kompetansesenter for likestilling
Kristne friskoler forbund
Lektorlaget
Likestillingsombudet
LO
Møreforskning Molde, Volda og Ålesund
Nettverk for private høyskoler
NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
NOKUT
Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta
Nordlandsforskning
Nord-Trøndelagforskning
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
Norsk skolelederforbund
Norske arkitekters landsforbund
Norske industridesigneres forening
NORUT Samfunnsforskning AS
Private høyskoler
Riksrevisjonen
Rogalandsforskning
Rådet for funksjonshemmede
Sametinget
Samordna opptak
Skolenes landsforbund
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk)
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Østfoldforskning
Studieforbund
Tekniske fagskoler
Telemarkforskning Bø
Telemarkforskning Notodden
UNIFOB
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Videregående skoler
VOX
YS
Østlandsforskning

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html


Akademikerne
Alta kommune
Asker kommune
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Elevorganisasjonen
Fitjar kommune
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forsvarsdepartementet
Frydenlund videregående skole
Fylkesmannen i Finnmark
Gaular kommune
Hamar kommune
Handelshøyskolen BI
Helsedepartementet
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Hå kommune
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Larvik kommune
Likestillingsombudet
Meråker kommune
Miljøverndepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nesseby kommune
Nord-Odal kommune
Norges Forskningsråd
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk forskerforbund
Norsk lektorlag
Norsk lærerakademi Lærerhøgskolen
Norsk Studentunion
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Nærøy kommune
Oslo kommune utdanningsetaten
Oslo kommune rådet for funksjonshemmede
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Re kommune
Ringerike videregående skole
Rogaland fylkeskommune
Rudolf Steinerhøyskolen
Røyken videregående skole
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk Høgskole
Samordna opptak
Siviløkonomene
Skolenes landsforbund
Sogndal kommune
Sosialdepartementet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Stavanger kommune
Stor-Elvdal kommune
Studentenes Landsforbund
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitet- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utsira kommune
Vefsn kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Vik kommune
Våler kommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Ålesund kommune
Årstad videregående skole