Høring — Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring – Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

  • Høringsfrist: 15.09.04