Høring – Forslag om endringer i forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endringer i forskrift om tilskudd til veterinærreiser på høring. Forslaget er en oppfølging av endringer i Teknisk Jordbruksavtale 2021-2022. Det tas sikte på tydeliggjøring av regelverket og gjelder i det vesentligste tekniske og strukturelle endringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2021

 • ANIMALIA Fagsenteret for kjøtt og fjørfe
 • Den norske veterinærforening
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Geno SA
 • Mattilsynet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Landbruksdirektoratet