Høring - Forslag om endringer i lov om frittståande skolar

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist 20.02.2004