Høring – forslag om forbud mot returprovisjon

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om forbud mot returprovisjon

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.11.2022