Høring: Forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften) vedlegg 1. Endringen gjelder størrelsen på halal-kvoten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2023

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Tolletaten
 • Landbruksdirektoratet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • NHO Mat og Drikke
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Nortura SA
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
 • Det Mosaiske Trossamfunn
 • Islamsk Råd Norge
 • DIKSIN
 • Dyrebeskyttelsen
 • Dyrevernalliansen
 • NOAH