Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Frist: 31.01.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2006

  • Høringsfrist: 31.01.06