Høring - forslag til forskrift om en midlertidig søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeleverandører

Olje- og energidepartementet sender med dette forslag til forskrift om en midlertidig søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeleverandører på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.09.2023

Vår ref.: 23/1393

Det foreslås en ny forskrift med nærmere bestemmelser om en søknadsbasert strømstønadsordning for kunder som er tilknyttet fjernvarmeanlegg uten konsesjon. Disse anleggene defineres som «nærvarmeanlegg» i dette forslaget. Stønadsordningen gjelder kun husholdningskunder, herunder husholdningskunder i boligselskap.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på Regjeringen.no. Departementet ber om innspill innen mandag 11. september 2023. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Laila Berge (e.f.)                                   Simen Sundsbø, seniorrådgiver

avdelingsdirektør

Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag
Miljøvarme Hadeland AS
Drammen Fjernvarme AS
Statkraft Varme AS
Skagerak Varme AS
Råde Fjernvarme AS
Oslofjord Varme AS
Hallingdal Bio Energi AS
Mistelpark Energi AS
Kongsberg Boligbyggelag
Angarde
Sveio Bioenergi AS
Jæren Fjernvarme AS
Hammerfest Energi Varme AS
Bogerud Varmesentral AS
Sit Geovarme AS
Selvaag Bolig
TP Biogas AS
Nordkapp Boligbyggelag
Fosen Biovarme AS
Sartor Nærvarme AS
Lyse Neo AS
NEG Skog AS
AS Løvenstad Fyrings- Og
BORI BBL
Finnfjord Miljøenergi AS
Hallingdal Renovasjon IKS
Kristiansund Boligbyggelag
RINGBO BBL
Skien Boligbyggelag
Årdal Boligbyggelag
ISTAD KRAFT AS
Bryne Energi AS
Agder Energi Varme
Kvitebjørn Varme AS
Gjøvik og Omegn Boligbyggelag
Diakonhjemmet Energisentral AS
SUNNDAL ENERGI KF
Halden Boligbyggelag
Denofa Energi AS
Nykirke Biovarme AS
Haugerud Varmesentral AS
Boligbyggelaget Midt
Solør Bioenergi Varme AS
Nome Skog Og Miljø AS
Akershus Energi Varme
Bioeld Norden Ab
Aker Brygge Energisentral AS
Seaweed Solutions AS
Tergopower AS
Boligbyggelaget TOBB
Tafjord Kraftvarme AS
Dovre Biovarme DA
Trebio AS
Norsk Bioenergi AS
Enebakk Bioenergi AS
Sarpsborg Avfallsenergi AS
Haugaland Kraft Energi As
Østfold Energi AS
K2 Energi AS
Vesterålskraft Produksjon AS
HBIO
Orkland Energi Varme AS
Nydalen Energi AS
Vardar Varme AS
Green Heat AS
Svalun AS
Miljøvarme VSEB
Risør Boligbyggelag
Bergen Bioenergi AS
BOB BBL
Bate Boligbyggelag
Larvik Boligbyggelag
Alvdal Biovarme AS
Osgarden Biovarme AS
Fjordvarme AS
Dokka Fjernvarme AS
Selbu Biovarme AS
MOBO Helgeland BBL
Møre og Romsdal Boligbyggelag
Be Varme AS
Nedre Buskerud Boligbyggelag
Sameiet Fjell Fyrings- og Servicesentral
Boligbyggelaget Nobl
OBOS BBL, Hovedkontor
Maridal Odd Magne
Bø fjernvarme
Alta Fjernvarme AS
Inntre Energi AS
Sauda Energi AS
Orkla Trebrensel AS
Bygland Varmesentral AS
Ren Røros Strøm AS
Thor Energy AS
Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme)
Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
AF gruppen
Østigård Og Næverrøsten Vannverk BA
Veolia Norge
Arendal Boligbyggelag
Bio Energy AS
Biojet AS
Bioland So AS
Boligbyggelaget Nord
Fefo Energi AS
Green Bio
Nannestad Boligbyggelag
Haugesund Boligbyggelag
Hordaland Bioenergi AS
Hemsedal Bioenergi AS
Gauldal Bioenergi
Ullandhaug Energi AS
Indre Salten Boligbyggelag
Sjur & Hansson Värme Ab
Klæbu Bioenergi AS
Klepp Energi AS Fjernvarme
Kragerø Bolig- og Byggelag
Mosjøen og Omegn Boligbyggelag
Moelven Bioenergi AS
Bioenergi Ytre Namdal AS
Notodden Boligbyggelag
Øvre Eiker Fjernvarme AS
Ofas
OMT BBL, (Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag)
Oplandske Bioenergi AS
Polarlys Boligbyggelag, Økonor Lakselv
Ringerikskraft Nærvarme AS
Rjukan og Tinn Boligbyggelag
Sørlandet Boligbyggelag SØBO
Senja Avfall Miljø AS
Sunndal Boligbyggelag
Tau Energi AS
Vadsø Boligbyggelag, V/TK Regnskap AS
Vansjø Boligbyggelag
Vestbo BBL
Svorka Fjernvarme AS
Slemmestad Energi AS
Thermokraft AS
Veggli Bio AS
Fosenkraft Energi AS
Rakkestad Biovarme As
Skogsvarme AS
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag
Kongsberg Teknologipark
TUSSA ENERGI AS
Beitstad Biovarme AS
Fredrikstad Fjernvarme AS
NØK Biovarme AS
Nord Energi AS
Mo Fjernvarme AS
GHL Fjernvarme AS
Follo Fjernvarme AS
Tyssedal Boligbyggelag, C/O Adv.firma Romstad AS
Finnsnes Fjernvarme AS
Stølslie Biovarme AS
Eidsiva Bioenergi AS
Sætrang Samdrift Biovarme DA
Dragefossen AS/Fauske Fjernvarme AS
Boligbyggelaget Usbl
Fritzøe Energi AS