Høring - Forslag til forskrift om tilskudd for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender forslag til forskrift om tilskudd for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.11.2023

Vår ref.: 23/3611

I høringsnotatet foreslår departementet å fastsette regelverket for tilskudd for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i forskrift. Tilskuddsordningen for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner er i dag en søkbar ordning. Forslaget til forskrift regulerer blant annet formålet med tilskuddsordningen, kriterier for hvem som kan få tilskudd og føringer for hvordan søknaden skal vurderes.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige og vil bli publisert.

Departementet ber om innspill fra høringsinstansene på alle sider av forslaget, men ber særlig om innspill på det følgende:

  1. Om målet sett i sammenheng med kriteriene for måloppnåelse er tydelig nok slik at det er lett å rapportere på, og om det er utformet slik at måloppnåelsen er målbar?
  2. Om definisjonene av lokale organisasjoner, regionale organisasjoner og innvandrerråd er anvendbare i praksis?
  3. Om forslaget til forskrift ivaretar en tydelig ansvarsfordeling mellom tilskuddsforvalterne?
  4. Om kravene til antall tellende medlemmer til de ulike organisasjonene er forholdsmessige?
  5. Om kravene til søknaden forholdsmessige sammenholdt med størrelsen på tilskuddsbeløpene?
  6. Om kravene til framleggelse av årsberetning og vedtekter er realistiske for de ulike organisasjonene?
  7. Om det er nødvendig å sette tilskuddssatsene ut i forskriften, eller om det er tilstrekkelig om tilskuddsforvalter publiserer dette på sine hjemmesider?
  8. Om kravene til rapportering og regnskap letter rapporteringsbyrden for organisasjoner og om det ut ifra den informasjonen som det skal rapporteres på kan gjøres en god og sikker kontroll av tilskuddsforvalter?
  9. Om kravene til rapportering ivaretar et godt grunnlag for evaluering av måloppnåelse av ordningene?

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på listen.

Høringsfristen er 27. november 2023.

Med hilsen

Toril Melander Stene

avdelingsdirektør                                                      Nora Sandvik Ling 

                                                                                     rådgiver 

Departementene

Fylkeskommunene

Statsforvalterne

Alta Kommune

Arendal Kommune

Asker Kommune

Bergen Kommune

Bjørnafjorden Kommune

Bodø Kommune

Bærum Kommune

Drammen Kommune

Eidsvoll Kommune

Fredrikstad Kommune

Gjøvik Kommune

Grimstad Kommune

Hamar Kommune

Hammerfest Kommune

Harstad Kommune

Haugesund Kommune

Kristiansand Kommune

Larvik Kommune

Lillehammer Kommune

Lillestrøm Kommune

Lindesnes Kommune

Lørenskog Kommune

Molde Kommune

Moss Kommune

Narvik Kommune

Nordre Follo Kommune

Oslo Kommune

Porsgrunn Kommune

Sandefjord Kommune

Sandnes Kommune

Sarpsborg Kommune

Skien Kommune

Stavanger Kommune

Stjørdal Kommune

Ullensaker Kommune

Tromsø Kommune

Trondheim Kommune

Tønsberg Kommune

Øygarden Kommune

Ålesund Kommune

Altruism for Youth

Antirasistisk senter

Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bangladesh National Organisation Norway

Beatus Cras

Bergen Tamilske Avis/Then Tailithal

Buskerud innvandrerråd

Caritas Norge

Casa Cultural

Chin Community Norge

Clap Along AS

Den Norske Helsingforskomite

Den Norske Turistforening

Den Polske Foreningen Dom Poslki

Den Thailandske Kvinneforening

Der du bor- Telemark (DDB-T)

Det Filippinske Hjelpesamfunn i Norge

Det Islamske Forbundet

Dia-Praxis

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Diversify

Dovre Idrettslag

Equality

Europeiske Minoriteter Online (Eminol)

Fontenehuset Akser

Forandringsfabrikken Stiftelse

Frelsesarmeen

Frivillighet Norge

Gamle Oslo Forening for Integrering

Gruner Fotball IL

Helgen Idrettslag

HIVNorge

Hjelpekilden Norge

Hjelpekilden Vest

Hurum Røde Kors

Hverdagsintegrering

Håpets Katedral AS

I L Hødd

INFO123

INNO-SCI

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG)

Inter-nationals

Iranian Students-Alumni Association at NTNU (ISAAN)

Islamic Cultural Centre NorwayJuridisk Rådgivning for Kvinner

Karen Community in Norway

KFUM-KFUK Norge

Khayr

Korpsnett Norge

Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kvinnegruppa Ottar-Landsstyret

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner

Latinamerikansk forening

Lier Bygdetun

Likestilling Inkludering og Nettverk (LIN)

Likestillingssenteret på Hamar

Likestillingssenteret KUN i Steigen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lom Friviljugsentral

Madina Senter

Makers' Hub Volunteer

Mandari

Menneskerettighetsakademiet

MINOTENK -Minoritetspolitisk tenketank

Minorg

Modernisering

Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MIR)

Muslimsk dialognettverk

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Newuse

NOME Røde Kors

Norges Bygdekvinnelag

Norges Døveforbund

Norges Fotballforbund

Norges Frivillighetssentraler

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske Komite

Norges Naturvernforbund

Norges Orienteringsforbund

Norges Røde Kors

Norges Sjakkforbund

Norges Vektløfterforbund

Norsk Musikkråd

Norsk Folkehjelp

Norske kvinners Sanitetsforening

Norwegian-Chinese Women and Children Association

NTS Kompetanse AS

Ny Dag for Barn

Organisasjon mot offentlig diskriminering (Omod)

Organisasjonen voksne for barn

Oslo Krisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Oslo Røde Kors

Oslo Sanitetsforening

Peacepainting

Pedhjem

Pensjonistforbundet

Posl-Norsk Forening Razem=Sammen

Polsk Forening i Asker og BærumRadio Latin-Amerika

Radio Tamil /Then Tamil Osai / Norway Radio Tamil

Redd Barna

Redningsselskapet

Reform – ressurssenteret for menn

Ringerike Soroptomistklubb

Rådet for Kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF)

Salam

Samaikya Telugu Association of Rogaland

Samarbeidsfora for Norske Tigrayanere – 4s-N-T

Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn         

Sammen om en jobb

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for Likestilling (Universitetet i Agder)

Sisters in Business AS

Skeiv Verden

Sola Atelier

Språkhjelpen for Innvandrere i Norge

Stiftelsen Barnevakten

Stiftelsen Blekksprut

Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College

Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge

Stord Petanqueklubb

Studieforbundet AOF Norge

Studieforbundet Kultur og Tradisjon

Sunndal Mållag

Syvendedags Adventistkirken – Ulsrud Menighet

Sørdalen Bygdekvinnelag

Tamil Sangam i Norge

Telemark innvandrerråd

The Educational Equality Institute

The Family at Risk

Tilpasning av Informasjon og Veiledning Organisasjon (TIVO)

Tusmo Association

Tverrkulturell helseinfo (THI)

Tyrkisk- Kultur- og Aktivitetsforening

Tøyen Unlimited

Ukrainsk Forening Øst-Norge

Unity Spark

Vegårdhei Frivilligsentral

Vest Agder Bygdekvinnelag

Vestland innvandrerråd

Vibro – Vi Bryr Oss

VINC ASUtdanningsdirektoratet

Voksne for Barn

World Saving Hustle (WSH)

Øst Kunst