Høring - Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2022

Vår ref.: 22/4241

Høringsbrev

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 •  
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Kystverket
 • Petroleumstilsynet
 • Regelrådet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skattedirektoratet
 •  
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Svalbard Reiseliv AS
 •  
 • Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO)
 • Cruise Lines International Association (CLIA)
 • Den Norske Advokatforening
 • Det norske maskinistforbund
 • DNV
 • Equinor
 • European Cruise Service
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fellesforbundet
 • Fellesforbundet for sjøfolk
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Hurtigbåtforbundet
 • International Transport Workers’ Federation  
 • Industri Energi
 • Innovasjon Norge
 • Kystrederiene
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Maritimt Forum
 • NHO Reiseliv
 • NHO Sjøfart
 • NHO Logistikk & transport
 • Nordisk Skibsrederforening
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Industri
 • Norsk Olje og gass
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norske Havner
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)
 • Sjømat Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 •  
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø