Høring - Forvaltningsplan for Barentshavet - Utredning av konsekvenser av ytre påvirkning

Utkast til program for hvordan man skal utrede konsekvensene av aktiviteter som pågår utenfor Barentshavet for å bidra til et fullstendig bilde av hvilke påvirkninger miljøet her utsettes for. Høringsfrist 31. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2003

Les mer om arbeidet med en forvaltningsplan for Barentshavet: